Regulamin


Dla bezpieczeństwa najmłodszych i tych trochę starszych przygotowaliśmy regulamin, który obowiązuje na terenie Sali Zabaw „Kids Club:

 1. Sala Zabaw przeznaczona jest dla dzieci od 0 do 12 lat.
 2. Wstęp na Salę Zabaw jest płatny dla osób niebędącymi gośćmi hotelowymi. Szczegółowy koszt zabawy określony jest w cenniku znajdującym się w Sali.
 3. Dzieci w wieku od 0 do 3 lat mogą korzystać z konstrukcji zabawowej wyłącznie pod opieką rodziców.
 4. Rodzice mogą przebywać w Sali Zabaw wraz z dziećmi lub po uzgodnieniu z personelem pozostawić dziecko pod opieką personelu Sali.
 5. Dzieci mogą wejść i wyjść z terenu Sali Zabaw tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego opiekuna.
 6. Buty i wierzchnie ubranie pozostaje w szatni, na Salę Zabaw dzieci wchodzą w skarpetkach.
 7. Na salę opiekunowie wchodzą bez obuwia lub w ochraniaczach, podyktowane jest to zachowaniem czystości na Sali Zabaw.
 8. Na teren sali nie wnosimy jedzenia ani picia. W Sali Zabaw wolno spożywać tylko produkty zakupione w barze. Jemy i pijemy tylko przy stolikach.
 9. Rodzic/opiekun jest odpowiedzialny za dopilnowanie, aby wszystkie zabawki i zawartość kieszeni dzieci pozostały poza Salą Zabaw. Prosimy także o zdjęcie łańcuszków, kolczyków oraz innych ozdób mogących stanowić potencjalne niebezpieczeństwo dla bawiących się w Sali Zabaw.
 10. Właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za szkody lub krzywdy powstałe w związku z niezgodnym z regulaminem używaniem Sali Zabaw. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.
 11. Właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu.
 12. Za rzeczy pozostawione w Sali Zabaw właściciel Sali Zabaw nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Na terenie Sali Zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu.
 14. W razie wątpliwości, sprawy nie rozstrzygnięte w niniejszym regulaminie należy skonsultować z obsługą Sali Zabaw.
 15. W trosce o zdrowie naszych najmłodszych klientów, zabrania się przebywania w bawialni dzieci lub dorosłych będących nosicielami chorób zakaźnych, infekcji wirusowych i bakteryjnych.
  Obowiązkiem rodziców (opiekunów) jest poinformowanie personelu sali zabaw o schorzeniach i niesprawnościach dziecka, np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu itp.
 16. W przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych lub wypadków w Sali Zabaw, w których zostanie pokrzywdzone dziecko bądź opiekun, należy ten fakt bezzwłocznie zgłosić w formie pisemnej najlepiej z opinią lekarską w naszej placówce.
 17. Na sali zabaw „Kids Club" zabrania się:
  • a) wspinania po zewnętrznych i wewnętrznych ścianach (siatkach) konstrukcji zabawowej.
  • b) skakania ze zjeżdżalni.
  • c) wchodzenia pod prąd na zjeżdżalnie.
  • d) wchodzenia na obszary, które są wyłączone z zabawy np. obszar obok konstrukcji.
  • e) niszczenia konstrukcji, zabawek lub elementów wystroju.
  • f) wnoszenia jedzenia i napojów do strefy zabaw.
  • g) rzucania piłeczkami.
  • h) jedzenia, żucia gum oraz picia podczas zabawy - grozi zadławieniem.
 18. Personel może odmówić przyjęcia dzieci, które sprawiają problemy wychowawcze i stanowią zagrożenie dla innych dzieci.
 19. Obsługa Sali Zabaw zastrzega sobie prawo do niewpuszczenia kolejnego dziecka na Salę, w sytuacji w której, większa niż aktualna liczba klientów na sali, zagraża ich komfortowi i bezpieczeństwu.
 20. Za szkody spowodowane przez dziecko odpowiadają rodzice/opiekunowie.
 21. Na Sali Zabaw robione są zdjęcia, które później mogą być umieszczone na naszej stronie internetowej i facebooku.
 22. Salę można zarezerwować w celu zorganizowania przyjęcia urodzinowego, imprezy okolicznościowej itp.
 23. Rodzic/opiekun wpuszczający dziecko na teren Sali Zabaw oświadcza, że zapoznał się z regulaminem Sali Zabaw. Wejście na salę jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

SPRAWDŹ WIĘCEJ